Državna mađarska kraljevska pomorska akademija

Adresa: Omladinska 14
Razdoblje: Historicizam
Vrsta: Nepokretna baština
Stoljeće: 20.
Godina: 1903.
Namjena: edukacijska

Državna mađarska kraljevska pomorska akademija izgrađena je 1903. prema projektu budimpeštanskog arhitekta Samuela Pecza, a prema narudžbi Mađarske pomorske uprave. U autorskom smislu Samuel Pecz poznat je po uporabi neogotičkih i neorenesansnih arhitektonskih elemenata u svojim projektima.

Državna mađarska kraljevska pomorska akademija izgrađena je za potrebe visokog školstva te je svoju prosvjetnu funkciju zadržala do danas. Ova monumentalna dvokatnica s visokom mansardom izgrađena je u stilu neorenesanse te predstavlja zgradu akropolskog tipa zbog svoga položaja na uzvišenju. Zgradi se prilazi preko široka stubišta smještenog u parku.

Pročelje zgrade obilježava nizanje prozora koji su na svakoj etaži različito izvedeni, a najraskošniji su oni na etaži piano nobile koji su zaključeni trokutastim zabatom. Pročelje obilježava horizontalna podjela vidljiva u glatkoj horizontalnoj rustici, a ujedno i vertikalna podjela koja je ostvarena istaknutim središnjim i ugaonim rizalitima. Ujednačenim odnosom horizontala i vertikala na pročelju postignuta je harmonija. Portal zgrade čine dva masivna dorska stupa na kojima leži manji zabat ukrašen florealnim motivima i ornamentima.

Činjenica da se u zgradi nalazi velik broj prostranih učionica koje su namijenjene različitim nastavnim sadržajima te da su one okrenute na južnu sunčanu stranu, upućuje na to da je riječ o suvremenom pristupu u prostornom koncipiranju učilišta.

Zgradu nekadašnje Državne mađarske kraljevske pomorske akademije koristio je Filozofski fakultet u Rijeci za svoje djelatnosti sve do 2011. Od 2015. u njoj djeluje Katolička osnovna škola Josip Pavlišić, čime je zgrada zadržala svoju prosvjetnu funkciju.

 

Valorizacija:

Građevina je važan povijesni spomenik riječke historicističke arhitekture. 

Bibliografija:

DAR, JU-2, predmet I-40/1902 od 5.4.1902.

Arhitektura historicizma u Rijeci: 1845. – 1900.: arhitektura i urbanizam, ur. Daina Glavočić, MMSU, Rijeka, 2002.

Matejčić, Radmila, Kako čitati grad: Rijeka jučer, danas, Adamić, Rijeka. 2007.

Matejčić, Radmila, Mađarski arhitekti u izgradnji Rijeke, Zbornik radova, II. kongres Saveza društava povjesničara umjetnosti SFRJ, Celje, 1978., str. 53–62.

Mornarička akademija i pomorsko školstvo u Rijeci, Bakru i Malom Lošinju, grupa autora, Muzej grada Rijeke, Rijeka, 2013.

 

Tagovi: drzavnamadarskakraljevskapomorskaakademija, historicizam, pomorskaakademija