O nama

 
 

 

 

Digitalizacija kulturne baštine grada Rijeke projekt je pokrenut od strane Direkcije za zaštitu kulturnih dobara, Odjela za kulturu Grada Rijeke i Centra za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci.

Ideja projekta je bila napraviti platformu za unos podataka o kulturnoj baštini grada Rijeke koji se temelje na znanstvenom istraživanju, ali su stilom prilagođeni svakodnevnom korisniku. Cilj je okupiti podatke o cjelokupnoj kulturnoj baštini grada na jednom mjestu kako bi ti podatci bili što dostupniji, a istovremeno prilagođeni različitim korisnicima. Ova baza podataka je ujedno zamišljena kao podloga za izradu različitih mobilnih aplikacija i signalizacije u gradu.

Impressum

Koordinator/nositelj projekta: Centar za industrijsku baštinu, Sveučilište u Rijeci

Voditelj projekta: Ivana Golob

Naručitelj: Grad Rijeka

Tekstovi: Ema Aničić, monografija Riječka industrijska priča (2014, izdavač Muzej grada Rijeke)

Lektura i prijevod: Jana Kegalj

Fotografije: Kristijan Vučković

Dizajn: Ljiljana Brusić

Programiranje aplikacije: Hrvoje Hudoletnjak

Implementacija dizajna: Ivana Đukić

Vizualni identitet: Filip Badurina

Tehnička podrška: Kristina Pandža i Ivana Lučić

Suradnici: Muzej grada Rijeke, Državni arhiv u Rijeci, Konzervatorski zavod u Rijeci, Grad Rijeka, Damir Zec, Luka Aničić, Marija Lazanja Dušević