Filodrammatica

Adresa: Korzo 28
Razdoblje: Historicizam
Vrsta: Nepokretna baština
Stoljeće: 19.
Godina: 1890.
Namjena: kulturna

Na mjestu današnje zgrade Filodrammatica na Korzu 28 prvotno se nalazila kuća Struppi. Nakon što je kuću otkupilo Filharmonijsko dramsko društvo izgrađena je nova građevina prema projektu riječkoga arhitekta Giacoma Zammattija koji se pritom ugledao na srednjoeuropske glazbene zavode. Zgrada je svečano otvorena 1890. godine.

Na uličnom se pročelju građevine razabiru utjecaji talijanske visoke renesanse i manirizma. Rustikalno obrađeno prizemlje raščlanjeno je lučnim otvorima, a prostor od prvoga kata do vijenca artikuliran je paladijanskim polustupovima s korintskim kapitelima između kojih se nalaze lučni otvori. Sa strane polukružnih lučnih otvora umetnute su skulpture ženskih figura. Područja između prozorskih otvora na atici oslikao je Giovanni Fumi. Unutrašnjost građevine bila je prilagođena potrebama glazbenog društva i sadržavala je dvoranu za priredbe, uvježbavanje, dvoranu za primanje stranaka i druge prostorije kojima se društvo koristilo. Kroz dvije gornje etaže oformljeno je kazalište s parterom, pozornicom i balkonom. Kazalište je dekorirano rokoko štukaturama i stropnom slikom s prikazom alegorije glazbe koju je izradio tršćanski slikar Eugenio Scomparini. Ondje su smještene i biste glazbenika čiji je autor Ludwig Strichtius, umjetnik bečkoga podrijetla. Preostali dio unutrašnjosti Filodrammatice ukrašen je u stilu talijanske neorenesanse.

Pri gradnji kavane u prizemlju zgrade Filodrammatice, stubište je zbog nedostatka prostora umetnuto bočno spram ulaza u građevinu te nije izvedeno raskošno i monumentalno kao što je prvotno bilo planirano. Sama je, međutim, zgrada u vrijeme kada je nastala bila izrazito reprezentativna i svojom se raskošnošću isticala pred ostalim zgradama na Korzu. U zdanje su uložena i znatna financijska sredstva, što svjedoči o ranom zanimanju građana Rijeke za kazališnu djelatnost.

 

Valorizacija:

Zgrada Filodrammatice zaštićena je kao kulturno dobro od 1992. godine. 

 

Bibliografija:

de Canziani Jakšić, Theodor, Dekorativno fasadno slikarstvo u Rijeci, Državni arhiv u Rijeci, 2001.

Glavočić, Daina, Arhitektura historicizma u Rijeci,http://www.ipu.hr/uploads/documents/483.pdf

Kazališta u Rijeci, http://www.rijeka.hr/KazalistauRijeci

Matejčić, Radmila, Kako čitati grad: Rijeka jučer, danas, Adamić, Rijeka, 2007. 

Nepokoj, Denis, Teatar i povijesni prizori, katalog izložbe, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka, 2013.

Palinić, Nana, Zgrade za kulturu i zabavu, u: Arhitektura historicizma u Rijeci: 1845. –1900., Moderna galerija Rijeka i MMSU, Rijeka, 2002., str. 240–265.

Zgrada Filodrammatica, Rijeka, Korzo 28, http://www.rijeka.hr/Default.aspx?art=7894

 

Tagovi: filodrammatica, historicizam