Guvernerova palača

Adresa: Muzejski trg 1
Razdoblje: Historicizam
Vrsta: Nepokretna baština
Stoljeće: 19.
Godina: 1897.
Namjena: kulturna

Guvernerova palača, jedna od najznačajnijih riječkih historicističkih palača, građena je kao poslovno-rezidencijalno središte riječkoga guvernera. Projektirao ju je Alajos Hauszmann 1892. – 1893. godine. 

Naručitelj i inicijator projekta guvernerove palače bio je grof Lajos Bathyány pa nije čudno što je za projektanta odabran afirmirani mađarski arhitekt Alajos Hauszmann koji je projektirao niz kraljevskih i državnih institucija u Budimpešti. Izgradnju je vodio arhitekt iz istog atelijera, Ferenc Jablonszky. Projekt je napravljen 1892. – 1893., a izgradnja je tekla brzo pa je 1897. zgrada već bila dovršena. 

Kao stilsko opredjeljenje za ovu zgradu arhitekt je odabrao neorenesansni stil prevladavajućih vertikala i odmjerene dekoracije. Zgrada je pravokutnog tlocrta s naglašenim ulaznim trijemom i kolnim pristupom. U unutrašnjosti ima atrij u visini od dvije etaže, natkriven svjetlarnikom oko kojega se nižu brojni saloni. Iako je zamišljena kao neorenesansna palača, nema unutarnje dvorište, središnji je dio spomenuti atrij. Palača je građena terasasto pa glavno pročelje, okrenuto jugu (moru), ima dva kata, a sjeverna strana samo jedan kat. Glavno pročelje obloženo je bijelim kamenom i reljefnim dekoracijama, a druga su pročelja samo obojena.

Palača je sa svih strana okružena vrtovima, no aneksi s bočnih strana dijele prednji, uređeni vrt od stražnjeg, šumovitijeg.

Od 1948. u ovu je palaču smješten Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja čiji je prvi postav na drugom katu palače otvoren 1964. i prikazivao je razvoj pomorstva Rijeke i regije od najstarijih vremena do danas. Najnoviji stalni postav predstavljen je 28. siječnja 2016., a prikazuje jedinstvene artefakte nastale od sredine 8. do početka 18. stoljeća.

 

Valorizacija:

Guvernerova palača nalazi se na listi zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske. Zaštićena je kao nepokretno kulturno dobro – pojedinačni spomenik profane graditeljske baštine. 

 

Bibliografija:

DAR, JU-51, 63/1893.

Balabanić Fačini, Marica, Svjedočanstva jednog zdanja, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka, 1996.

Barbalić, Željko, Guvernerova palača II, Sušačka revija, 9/33, 2001., str. 109.

Glavočić, Daina, Poslovne palače, u: Arhitektura historicizma u Rijeci: 1845. – 1900., MMSU, Rijeka, 2007., str. 196–240.

Glavočić, Daina, Riječka ljepotica, Sušačka revija, 62/63, 2008., str. 67–70.

Kvaternik, Jasna, Guvernerova palača – Pomorsko povijesni muzej Hrvatskog primorja u Rijeci – arhitektonska i građevinska analiza i prijedlog adaptacije aneksa Guvernerove palače, Građevinski fakultet u Rijeci, diplomski rad, 2011.

Matejčić, Radmila, Kako čitati grad. Rijeka jučer, danas, Adamić, Rijeka, 2007. 

Matetić, Dolores, Hortikulturalne značajke parka Guvernerove palače u Rijeci, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, diplomski rad, 2012.

Nepokoj, Denis, Guvernerova palača, Povijesni i pomorski muzej Hrvatskog primorja, Rijeka, 2009. 

Palinić, Nana; Kvaternik, Jasna, Kompleks Guvernerove palače u Rijeci – povijest, stanje i prijedlog revitalizacije aneksa, Zbornik radova, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2012., str. 277–302.

Žic, Igor, Guvernerova palača, Sušačka revija, 5/17, 1997., str. 39–45.

Žic, Igor, Kratka povijest grada Rijeke, Adamić, Rijeka, 2010.

Žic, Igor, Razmišljanja o gradu: Stari grad, Guvernerova palača, Sušak, Trsat, Sušačka revija, 3/9, 1995., str. 15–28.

Žiković, Doris, Guvernerova palača, Sušačka revija, 8/32, 2000., str. 63–65.

Julija Lozzi Barković, Andrea Paladio kao uzor i inspiracija u djelima arhitekata iz razdoblja kasnog historicizma u Rijeci, usmeno priopćenje: Dani Cvita Fiskovića Renesansa renesanse, Dubrovnik 6. – 10. listopada 2004., str. 451–460.

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212&kdId=211546915 

http://www.min-kulture.hr/userdocsimages/Odobreni%20programi%202015/Odbijeni%202015..pdf

http://sn.rijeka.hr/2015/12/izmjene-i-dopune-plana-raspodjele-sredstava-spomenicke-rente-za-2015-godinu/

http://ppmhp.hr/o-muzeju/ 

http://ppmhp.hr/o-palaci/

http://www.matica.hr/vijenac/175/Rije%C4%8Dki%20ljetopis/ 

http://ppmhp.hr/esm/ 

http://ppmhp.hr/stalni-postav/ 

 

Tagovi: guvernerovapalača, historicizam