Kontakt

 
 

Riječke Industrije

info@rijekaheritage.org
Centar za industrijsku baštinu
Sveučilište u Rijeci
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka

Kontaktirajte nas: