Zgrada za preradu parafina

Adresa: Ulica Milutina Barača
Razdoblje: Historicizam
Vrsta: Nepokretna baština
Stoljeće: 19.
Godina: 1835.
Namjena: industrijska

Dvije godine nakon osnutka Rafinerije započelo se s proizvodnjom parafina. Pogon je smješten u prizemnicu dvostrešnog krovišta s bazilikalnom rasvjetom na središnjem dijelu krova, koju je projektirao Mate Glavan. 

Valorizacija:

Od cijelokupnog kompleksa rafinerije u funkciji je jedino administrativna zgrada, ostatak kompleksa se ne koristi. U velikom dijelu pogona još uvijek se in situ nalaze pogonske mašine. 

Bibliografija:

DARI, JU 51, kutija 113, 116, 118, 122, 146

Klen, Danilo; Kolombo, Marijan, Ina-Rafinerija Rijeka 1882.-1972., INA-Prerada Rafinerija Rijeka, Zagreb, 1972.

Magaš, Olga, Industrijska arhitektura, Arhitektura historicizma u Rijeci, MMSU, Rijeka, 2001.

Matejčić, Radmila, Kako čitati grad, Adamić, Rijeka, 2007., str. 411

Žgaljić, Josip, Radničkim stazama Riječke rafinerije, TMG Vjesnik, Zagreb, 1977.