Stambena zgrada Ljuštionice riže

Adresa: Ulica Milutina Barača
Razdoblje: Historicizam
Vrsta: Nepokretna baština
Stoljeće: 19.
Godina: 1893.
Namjena: stambena

Stambena zgrada Ljuštionice riže sagrađena je 1893. istočno od pogonske zgrade prema projektu Mate Glavana. Uz Randichevu upravnu zgradu bila je najreprezentativnija građevina tvorničkog kompleksa, izrazite historicističke naravi, s istaknutom dinamikom pročelja postignutom različitim oblikovanjem prozorskih okana na svakom katu vertikalne elevacije pročelja. Zgrada je do danas sačuvana na adresi Ulica Milutina Barača 16 i njezina funkcija je ostala stambena.

Valorizacija:

Stambena zgrada rižerije zanimljiv je primjer historicističke arhitekture u Rijeci. Zgrada još uvijek nije prepoznata od strane struke budući da je tek nedavno evidentirano da se radi o nekadašnjoj zgradi Ljuštionice riže.

Bibliografija:

DARI, DARI, JU 51, kutija 132