Rezultati pretraživanja

 
 

Stambena zgrada Tvornice sapuna Levi & Bianchi

Stambeno – skladišna zgrada za djelatnike Tvornice sapuna građena je u kasnijoj fazi rada tvornice 1938. godine. Nakon ove godine u arhivskim se spisima više ne spominju druge arhitektonske intervencije za potrebe rada tvornice. Danas se građevina koristi kao stambeni prostor.

Upravna zgrada Klaonice

Godine 1908. nekadašnja stambena kuća obitelji Superina adaptirana je i prenamijenjena u upravnu (administrativnu) zgradu Klaonice. Građevina je vrhunski primjer secesijske arhitekture, lijepo ukomponirana u postojeći kompleks. Prizemnica s dva kata ima slična secesijska obilježja korištena na glavnoj pogonskoj zgradi: ciglene polukružne zabate ponad prozora, pojednostavnjen vijenac s medaljonima ukrašenima željeznom petljom, a ne izostaje ni dinamika postignuta izmjeničnim ...

Prva jugoslavenska tvornica ukočenog drva d.d.

Prva jugoslavenska tvornica ukočenog drva (poslije poznata kao Tvornica ukočenog drva i furnira) djelovala je u Sušaku, točnije na Podvežici od 30-ih godina 20. stoljeća. Dio kompleksa do danas je sačuvan u sklopu pogona Istravino d.d., a od velikog broja dimnjaka nije sačuvan niti jedan. Prema arhivskim izvorima zaključuje se da se radilo o velikom industrijskom pogonu koji je sačinjavao cijeli kompleks zgrada stambene i, prije svega, tvorničke namjene.  Godine 1938. u tvornici rad ...

Plumbum - Vulkan

Talionica olova poznata pod nazivom Plumbum bila je smještena na Podvežici. Izgradnja je započeta neposredno prije Prvoga svjetskog rata kada je dioničko društvo Metallverhuttungs und chemische industrie-aktien-gesellschaft iz Frankfurta na Majni kupilo građevinsko zemljište od zemljišne zajednice Podvežica. Izgrađeni kompleks sastojao se od devet zgrada. Pri izgradnji talionice posebno se isticao ekološki segment. Vlasnici su donijeli proglas vezan uz higijenu ...

Stambena zgrada Tvornice sapuna Levi & Bianchi

Stambeno – skladišna zgrada za djelatnike Tvornice sapuna građena je u kasnijoj fazi rada tvornice 1938. godine. Nakon ove godine u arhivskim se spisima više ne spominju druge arhitektonske intervencije za potrebe rada tvornice. Danas se građevina koristi kao stambeni prostor.

Upravna zgrada Klaonice

Godine 1908. nekadašnja stambena kuća obitelji Superina adaptirana je i prenamijenjena u upravnu (administrativnu) zgradu Klaonice. Građevina je vrhunski primjer secesijske arhitekture, lijepo ukomponirana u postojeći kompleks. Prizemnica s dva kata ima slična secesijska obilježja korištena na glavnoj pogonskoj zgradi: ciglene polukružne zabate ponad prozora, pojednostavnjen vijenac s medaljonima ukrašenima željeznom petljom, a ne izostaje ni dinamika postignuta izmjeničnim ...

Prva jugoslavenska tvornica ukočenog drva d.d.

Prva jugoslavenska tvornica ukočenog drva (poslije poznata kao Tvornica ukočenog drva i furnira) djelovala je u Sušaku, točnije na Podvežici od 30-ih godina 20. stoljeća. Dio kompleksa do danas je sačuvan u sklopu pogona Istravino d.d., a od velikog broja dimnjaka nije sačuvan niti jedan. Prema arhivskim izvorima zaključuje se da se radilo o velikom industrijskom pogonu koji je sačinjavao cijeli kompleks zgrada stambene i, prije svega, tvorničke namjene.  Godine 1938. u tvornici rad ...

Plumbum - Vulkan

Talionica olova poznata pod nazivom Plumbum bila je smještena na Podvežici. Izgradnja je započeta neposredno prije Prvoga svjetskog rata kada je dioničko društvo Metallverhuttungs und chemische industrie-aktien-gesellschaft iz Frankfurta na Majni kupilo građevinsko zemljište od zemljišne zajednice Podvežica. Izgrađeni kompleks sastojao se od devet zgrada. Pri izgradnji talionice posebno se isticao ekološki segment. Vlasnici su donijeli proglas vezan uz higijenu ...