Rezultati pretraživanja

 
 

Tvornica Torpedo - Pogonske zgrade

Što se tiče sačuvanih arhitektonskih prostora tvornice, prije svega valja spomenuti Vilu Whitehead kao najreprezentativniji dio upravne zgrade tvornice, zatim kompleks hala s pogonima, skladišta armiranobetonskih konstrukcija te samu lansirnu rampu na čijim su projektima radili poznati arhitekti Giacomo Zammatio, Giovanni Maria Curet i drugi.  Na poticaj riječke Trgovačko-industrijske komore (Camere di commercio e d`industria) izgrađena je u nekadašnjoj Via Volosc ...

Hotel Emigranti

Početkom 20. stoljeća, razvojem putničke luke i intenziviranjem prekooceankih linija prema Americi, Rijeka postaje središte migracijskih kretanja stanovništva. Kapaciteti za prihvat putnika bili su nedostatni pa se mađarsko Ministarstvo unutarnjih poslova odlučilo na izgradnju novog hotela. Projekt Hotela Emigranti izradio je inženjer Szilárd Zielinski, profesor politehnike na Sveučilištu u Budimpešti. Zielinski se odlučio za potpuno neuobičajen tip građevine a ...

Pogonska i upravna zgrada Rafinerije nafte

Tijekom svoje povijesti Rijeka je bila bitno obilježena pogodnim geografskim položajem te dobrom povezanošću s kontinentalnim i prekooceanskim zemljama. Izgradnju rafinerije u Rijeci potaknulo je 1882. Društvo rafinerije kamenih ulja iz Pešte. Naputak o izgradnji sastavio je Riječki magistrat, a već u veljači 1883. izdana je dozvola o izgradnji. Za potrebe rafinerije bilo je određeno mjesto na odgovarajućoj udaljenosti od stambenih objekata.  Nakon dobivenih dozvola, n ...

Pogonska zgrada Ljuštionice riže

Pogonska zgrada Ljuštionice riže, poznate pod nazivom Prima Fabrica Fiumana Per La Pillatura Del Riso, projektirana je 1881. prema nacrtima riječkog arhitekta Mate Glavana. Nalazila se u zapadnoj industrijskoj zoni na cesti Via Volosco (danas Ulica Milutina Barača). Govorimo o glomaznome peteroetažnom objektu, gotovo bedemske forme, s naglašenim trokutnim zabatima krovišta. Pročelje karakteriziraju nizovi prozorskih otvora i minimalna dekoracija. Danas od ove građevine nije ...