Rezultati pretraživanja

 
 

Energana Tvornice papira

Zgrada električne centrale ili Energane podignuta je 1931. kao dvoetažna građevina jednostavnoga pravokutna tlocrta s dimnjakom visokim 85 m. Dodatno je proširena 1934. i 1936. godine. U ono je vrijeme bila najmodernija električna centrala s parnim turbinama od 3.200 konjskih snaga. Centrala je bila opskrbljena tada najmodernijim uređajem za loženje, kontrolu i registraciju proizvodnje električne energije. Prije izgradnje ove energane, tvornica se opskrbljivala energijom iz vlastite pogon ...

Pogon i skladište Tvornice papira

Prostorije za pogon i skladište nastale između 1821. i  1827- koristili su se kao bojaonice, dvorane za cijepanje krpa, skladišta i drugo, a u lijevom dijelu kompleksa, uza samu Rječinu, navodno je bio smješten Fourdrinierov stroj. 

Pogonska zgrada Tvornice papira

Dvije građevine bile su odvojene, no pregradnjama sada djeluju kao spojeni prostor. Građene su između 1821. i 1827., a oko 1927./1928. rekonstruirano im je krovište. U početnoj fazi pri izgradnji je korištena opeka i kamen u vapnenom mortu. Na kasnijim pregradnjama uočljiva je opeka u cementnom mortu i armirani beton. Izvorna namjena građevina bila je dvorana za sortiranje i skladištenje krpa, a poslije postaje dio pogona. Velika važnost ovih zdanja je u prizemnim prostorija ...

Upravna zgrada Termoelektrane

Godine 1909. prema projektu Giovannija Rubinicha izgrađena je upravna zgrada termoelektrane. Zgrada ima jednostavan kvadratni tlocrt, a sastoji se od prizemlja i dva kata. Katovi su bili podijeljeni prema funkcionalnim potrebama – u prizemlju su bili smješteni tehnički uredi, na prvom katu računovodstvo, a na drugom su bili uređeni stanovi za glavne inženjere. Poslovno-stambena funkcija istaknuta je profiliranim vijencem, čime se prizemlje i prvi kat odvajaju od drugoga, stambenog k ...

Energana Tvornice papira

Zgrada električne centrale ili Energane podignuta je 1931. kao dvoetažna građevina jednostavnoga pravokutna tlocrta s dimnjakom visokim 85 m. Dodatno je proširena 1934. i 1936. godine. U ono je vrijeme bila najmodernija električna centrala s parnim turbinama od 3.200 konjskih snaga. Centrala je bila opskrbljena tada najmodernijim uređajem za loženje, kontrolu i registraciju proizvodnje električne energije. Prije izgradnje ove energane, tvornica se opskrbljivala energijom iz vlastite pogon ...

Pogon i skladište Tvornice papira

Prostorije za pogon i skladište nastale između 1821. i  1827- koristili su se kao bojaonice, dvorane za cijepanje krpa, skladišta i drugo, a u lijevom dijelu kompleksa, uza samu Rječinu, navodno je bio smješten Fourdrinierov stroj. 

Pogonska zgrada Tvornice papira

Dvije građevine bile su odvojene, no pregradnjama sada djeluju kao spojeni prostor. Građene su između 1821. i 1827., a oko 1927./1928. rekonstruirano im je krovište. U početnoj fazi pri izgradnji je korištena opeka i kamen u vapnenom mortu. Na kasnijim pregradnjama uočljiva je opeka u cementnom mortu i armirani beton. Izvorna namjena građevina bila je dvorana za sortiranje i skladištenje krpa, a poslije postaje dio pogona. Velika važnost ovih zdanja je u prizemnim prostorija ...

Upravna zgrada Termoelektrane

Godine 1909. prema projektu Giovannija Rubinicha izgrađena je upravna zgrada termoelektrane. Zgrada ima jednostavan kvadratni tlocrt, a sastoji se od prizemlja i dva kata. Katovi su bili podijeljeni prema funkcionalnim potrebama – u prizemlju su bili smješteni tehnički uredi, na prvom katu računovodstvo, a na drugom su bili uređeni stanovi za glavne inženjere. Poslovno-stambena funkcija istaknuta je profiliranim vijencem, čime se prizemlje i prvi kat odvajaju od drugoga, stambenog k ...